Ouderraad

De ouderraad bestaat uit circa 10 leden. Het is een gemotiveerde en enthousiaste groep. Allen zijn ouders van kinderen op school.
De ouderraad is bedoeld om de communicatie en samenwerking tussen ouders en het schoolteam te bevorderen. Samen streven we er naar om de kinderen op een goede en prettige manier de basisschooltijd te laten doorlopen. Om dit te bereiken werkt de ouderraad samen met het schoolteam aan het plannen en organiseren van jaarlijkse activiteiten en festiviteiten voor de kinderen.

 

De ouderraad vergadert in de periode van september tot en met mei ongeveer elke twee maanden, volgens het vergaderschema in de schoolkalender. 

 

Activiteiten en festiviteiten worden gefinancierd door de ouders een jaarlijkse ouderbijdrage te vragen. De ouderraad beheert deze inkomsten door jaarlijks een begroting op te stellen. De begroting wordt jaarlijks besproken tijdens de ledenvergadering waarvoor alle ouders uitgenodigd worden. De ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden. De datum is te vinden in de schoolkalender.

 

De ouderraad heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Verder kent de ouderraad een aantal werkgroepen.

 

Tot slot kan de ouderraad namens de ouders optreden als ‘spreekbuis’ naar de directie en de leerkrachten voor zaken die te maken hebben met de hele school. Voor zaken die te maken hebben met individuele kinderen of een specifieke groep, is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. En natuurlijk is ook de directie van de school altijd bereid om u te woord te staan.

 

De ouderraad werkt samen met het team aan de planning en organisatie van de volgende activiteiten en festiviteiten:

 • Verkeer
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Carnaval
 • Avondvierdaagse
 • Koningsspelen
 • TitusFair

 

Voor de planning en organisatie van deze activiteiten kent de ouderraad verschillende werkgroepen. 

 

De jaarlijkse ouderbijdrage wordt besteed aan de activiteiten en festiviteiten die het team in samenwerking met de ouderraad organiseert. Daarnaast wordt de ouderbijdrage onder andere besteed aan de volgende zaken;

 • Sinterklaas cadeautjes
 • Organisatie van de Kerst-Inn
 • Maken en versieren van palmpasen stokken
 • Organisatie van het kamp voor groep 7 en groep 8 (gedeeltelijke bijdrage)
 • Organisatie van de schoolreis (gedeeltelijke bijdrage)
 • Organisatie van sport en speldag, Koningsspelen (gedeeltelijke bijdrage)
 • Organisatie afscheidsfeest groep 8 (gedeeltelijke bijdrage)

 

Voorzitter: 
Penninmeester: Wouter ten Brummelhuis
Secretaris: Marieke Kramer

 

Contact: or@titusbrandsma.nl 

 

Notulen

Overzicht financiën OR

Notulen januari 2024