Zorg

De interne begeleider is de spil in de zorgstructuur.

Interne begeleiding omvat vooral twee zaken:
– de organisatie van de zorgverbreding op schoolniveau
– de steun aan collega-leerkrachten bij hun hulp aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

De interne begeleider mobiliseert de middelen en mogelijkheden van de school, ordent die en zet die in voor hulp aan de leerkracht bij haar/zijn onderwijs in de groep.
Het zal in de praktijk meestal zo zijn, dat de groepsleerkracht een probleem ervaart en daarbij hulp zoekt. De interne begeleider is dan de aangewezen persoon om het gemelde hulpvraag nader te onderzoeken en om na te gaan hoe hulp geboden kan worden.

Binnen onze Onderwijsgemeenschap hebben we drie interne begeleiders;

Locatie Titus Brandsma:
– Interne begeleider onderbouw (groepen 1 t/m 4): Joke Grondman.
– Interne begeleider midden/bovenbouw (groepen 5 t/m 8): Cindy Olthof.

Locatie Alfrink:
– Interne begeleider voor zowel de onder- als midden/bovenbouw: Ingrid Rouhof.