SoVa training

Sociale Vaardigheidstraining voor kinderen van 6 tot 13 jaar.

Wat is Sociale Vaardigheidstraining?

De training is bedoeld voor kinderen van de onderwijsgemeenschap Titus Brandsma vanaf 6 jaar, die problemen ervaren in de omgang met andere kinderen en allerlei situaties in het dagelijks leven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende problemen:

Kinderen die geen of weinig vriendjes of vriendinnetjes hebben.
Kinderen die erg verlegen zijn en niet goed weten hoe ze op een goede wijze contacten leggen en onderhouden.
Kinderen die vaak ruzie hebben met andere kinderen.
Kinderen die veel geplaagd of gepest worden of zelf pesten.
Voor deze kinderen is het belangrijk dat ze leren op een andere manier met kinderen om te gaan. Een Sociale Vaardigheidstraining kan hierbij hulp bieden.

Hoe is de werkwijze bij deze training?

Met de kinderen wordt vooral geoefend hoe ze op een positieve wijze om kunnen gaan met anderen. Tijdens de bijeenkomsten worden er kringgesprekken gevoerd en er worden situaties nagebootst met rollenspelen. De training is niet gericht op het afleren van bestaand gedrag, maar op het aanleren van nieuw gedrag. Het kind oefent dit met als doel dat hij of zij dit geleerde gedrag ook in de dagelijkse situaties gaat toepassen. Wanneer het kind veel positieve ervaringen opdoet zal zijn of haar zelfvertrouwen toenemen.

De groep bestaat uit kinderen vanaf 6 jaar, waarbij er bij de indeling wordt gelet op leeftijd. Pauli Westerhuys en Anouck Neurink, die training geven, zijn opgeleid tot gecertificeerd SoVa-begeleider bij het RINO-instituut in Amsterdam. Zij leiden de training.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:

Kennismaken met anderen
Goed luisteren, spreken, aankijken
Complimenten geven en ontvangen
Het uiten van emoties
‘ Nee’ durven zeggen/reageren op een weigering
Kritiek geven en ontvangen
Pesten en gepest worden
Non-verbaal gedrag
Onderhandelen

De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van anderhalf uur en wordt gegeven op een van de locaties in een voor de training geschikte ruimte. De trainingen worden gegeven onder schooltijd. De ouders/verzorgers zorgen (indien nodig) zelf voor vervoer. Bij de training worden zowel de school (leerkracht/IB-er) als de ouders/verzorgers betrokken. Datgene wat in de bijeenkomsten is geoefend, wordt ook als huiswerk meegegeven. Aan ouders wordt voorafgaande aan de training informatie gegeven middels een persoonlijk intakegesprek. Tijdens de training worden de ouders/verzorgers en de leerkracht op de hoogte gehouden over het verloop van de training en is er terugkoppeling van informatie door middel van de map en tussentijdse evaluatie. Aan het eind van de 12 trainingen wordt er een evaluatie ingevuld door het kind en de ouders/verzorgers samen. Daarna volgt een eindgesprek. Na ongeveer een maand worden de kinderen uitgenodigd voor een terugkombijeenkomst.

Hoe wordt een kind aangemeld?

Wanneer de leerkracht in overleg met ouders/verzorgers een kind willen aanmelden, wordt er eerst een quickscan ingevuld. Naar aanleiding van de quickscan wordt tijdens een leerling-bespreking besloten of een leerling geschikt is om SoVa-training te gaan volgen.

Wilt u meer informatie?

U kunt contact opnemen met:

Pauli Westerhuys, Anouck Neurink van OGTB locatie de Akker (074 2421609)
José Schlepers van OGTB locatie Alfrink (074 2425779 )
Marcel van Harten (Directeur OGTB 074 2912500)

Sova 1 Sova 2
Sova 3 Sova 4